Geliştirilen ve Güncellenen Standart Kriterlere Uygun olarak hazırlanan Örnek Hizmetiçi Eğitim Programları

Hizmetiçi eğitim programlarının performans hedefleri doğrultusunda güncellenmesi hükümleri gereğince tüm bakanlık ile taşra birimlerinin aynı alanda yapacakları eğitimlerde ve eğitim sonucu verilecek belgelerde standardı sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda bu etkinlik programlarına kolayca erişim sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Standart Eğitim (Etkinlik) programları aşağıda sunuluştur. Merkezi ve mahalli eğitimlerde bu kapsamda düzenlenecek eğitimler aşağıda yer alan standart eğitim programları kullanılarak düzenlenebilecektir.

> Seminerler

Folder.. - 01 01 1970
_21. Yüzyılda Öğretmen Semineri.docx_21. Yüzyılda Öğretmen Semineri.docx 20KB 06 11 2017
_Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Danışman Öğretmen Eğitimi Semineri.docx_Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Danışma... 22KB 11 07 2017
_Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Tekâmül Semineri.doc_Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Tekâmül Seminer... 91KB 11 07 2017
_Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Yenileme Semineri.doc_Aile Eğitimi (0-18 Yaş) Yenileme Semine... 71KB 11 07 2017
_Açık Uçlu Soru Yazma ve Ölçme Değerlendirme Teknikleri Semineri.docx_Açık Uçlu Soru Yazma ve Ölçme Değerlend... 22KB 11 07 2017
_B.B.O.G. Ergenlik ve Gelişim Süreçlerinin Yönetimi Semineri.docx_B.B.O.G. Ergenlik ve Gelişim Süreçlerin... 21KB 11 07 2017
_Belletmen Eğitimi Farkındalık Semineri..docx_Belletmen Eğitimi Farkındalık Semineri.... 23KB 11 07 2017
_Beslenme Dostu Okul Eğitim Semineri.docx_Beslenme Dostu Okul Eğitim Semineri.docx 20KB 11 07 2017
_Beyaz Bayrak Projesi Semineri.docx_Beyaz Bayrak Projesi Semineri.docx 20KB 11 07 2017
_Beyaz Bayrak Projesi  Semineri.docx_Beyaz Bayrak Projesi Semineri.docx 20KB 11 07 2017
_Dil ve Konuşma Güçlüğü Farkındalık Eğitim Semineri.docx_Dil ve Konuşma Güçlüğü Farkındalık Eğit... 28KB 05 01 2018
_Doküman Yönetim Sistemi Kullanıcı  Eğitim Semineri.docx_Doküman Yönetim Sistemi Kullanıcı Eğit... 27KB 11 07 2017
_Doküman Yönetim Sistemi Tüm Roller Kullanıcı  Eğitim Semineri.docx_Doküman Yönetim Sistemi Tüm Roller Kull... 29KB 11 07 2017
_DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Semineri.docx_DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi Sem... 22KB 11 07 2017
_E-Yaygın Sistemi Kullanımı Semineri.docx_E-Yaygın Sistemi Kullanımı Semineri.docx 25KB 22 03 2018
_Egitim Yönetimi Semineri.doc_Egitim Yönetimi Semineri.doc 66KB 11 07 2017
_Ekolojik Okuryazarlık  Semineri.doc_Ekolojik Okuryazarlık Semineri.doc 57KB 11 07 2017
_Eğitimde FATİH Projesi (Değerlendirme) Semineri.docx_Eğitimde FATİH Projesi (Değerlendirme) ... 18KB 11 07 2017
_Eğitim Ortamları ve Kurum Standartları Semineri.doc_Eğitim Ortamları ve Kurum Standartları ... 63KB 25 07 2017
_Fatih Projesi Ağ Altyapısı Semineri.docx_Fatih Projesi Ağ Altyapısı Semineri.docx 21KB 11 07 2017
_Fatih Projesi Ağ Altyapısı Semineri Modül Program.docx_Fatih Projesi Ağ Altyapısı Semineri Mod... 22KB 11 07 2017
_Fatih Projesi Tanıtım Semineri.docx_Fatih Projesi Tanıtım Semineri.docx 34KB 10 01 2018
_Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Semineri.doc_Fen Bilimleri Öğretiminde Yeni Yaklaşım... 62KB 11 07 2017
_Kendinizle Yüzleşme Semineri.doc_Kendinizle Yüzleşme Semineri.doc 103KB 11 07 2017
_Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Tashih-i Huruf Semineri.docx_Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Tashih-i Hur... 27KB 11 07 2017
_Kültürel Organizasyon Semineri.doc_Kültürel Organizasyon Semineri.doc 70KB 28 06 2018
_Küreselleşme Farkındalık Semineri.doc_Küreselleşme Farkındalık Semineri.doc 63KB 11 07 2017
_Liderlik ve İletişim Semineri.doc_Liderlik ve İletişim Semineri.doc 48KB 11 07 2017
_Meslekî ve Teknik Eğitimde Kalite İzleme ve Değerlendirme Semineri.docx_Meslekî ve Teknik Eğitimde Kalite İzlem... 24KB 27 12 2017
_Meslekî ve Teknik Eğitim Kalite Değerlendirme Semineri.docx_Meslekî ve Teknik Eğitim Kalite Değerle... 21KB 26 01 2018
_Modüler Yapıda Kazanımlara Dayalı Geliştirilen Öğretim Programlarının Tanıtılması Semineri.docx_Modüler Yapıda Kazanımlara Dayalı Geliş... 21KB 08 06 2018
_Mor Sertifika Semineri.docx_Mor Sertifika Semineri.docx 23KB 11 07 2017
_Münazara ve Hitabet Semineri.docx_Münazara ve Hitabet Semineri.docx 30KB 12 04 2018
_Okul Tabanlı Afet Eğitimi Semineri.docx_Okul Tabanlı Afet Eğitimi Semineri.docx 21KB 11 07 2017
_Okul Tabanlı Beslenme   Semineri.doc_Okul Tabanlı Beslenme Semineri.doc 81KB 25 08 2017
_Okul Öncesi Eğitim Programı Farkındalık Semineri.doc_Okul Öncesi Eğitim Programı Farkındalık... 60KB 11 07 2017
_Orff-Schulwerk Temel Müzik ve Hareket Eğitimi Semineri.docx_Orff-Schulwerk Temel Müzik ve Hareket E... 30KB 07 09 2018
_Ortaöğretim Kurumlarında Ortak Sınav Uygulamaları ve Analiz Teknikleri Semineri.doc_Ortaöğretim Kurumlarında Ortak Sınav Uy... 62KB 11 07 2017
_Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Eğitim Semineri.docx_Otizm Spektrum Bozukluğu Farkındalık Eğ... 25KB 05 01 2018
_PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) Bilgilendirme Semineri.docx_PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirm... 24KB 27 12 2017
_PISA Uygulamaları Hazırlık ve Bilgilendirme Semineri..docx_PISA Uygulamaları Hazırlık ve Bilgilend... 25KB 06 03 2018
_Sergi ve Vitrin Düzenleme Teknikleri Semineri.doc_Sergi ve Vitrin Düzenleme Teknikleri Se... 64KB 11 07 2017
_Sosyal Beceri Eğitimi Semineri.doc_Sosyal Beceri Eğitimi Semineri.doc 62KB 11 07 2017
_Sosyal Etkinlikler Modülü ve E- Okul Semineri.doc_Sosyal Etkinlikler Modülü ve E- Okul Se... 61KB 02 05 2018
_Sosyal İçerme Eğitimi Semineri.doc_Sosyal İçerme Eğitimi Semineri.doc 92KB 28 06 2018
_TALIS 2018 Okul Koordinatörleri Semineri.docx_TALIS 2018 Okul Koordinatörleri Seminer... 19KB 12 02 2018
_Taşımalı Eğitim Uygulamaları Semineri.doc_Taşımalı Eğitim Uygulamaları Semineri.doc 89KB 11 07 2017
_Temel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Semineri.doc_Temel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamala... 84KB 11 07 2017
_TEOG Süreci  Semineri.docx_TEOG Süreci Semineri.docx 20KB 11 07 2017
_Test Hazırlama Teknikleri Semineri.docx_Test Hazırlama Teknikleri Semineri.docx 19KB 19 03 2018
_Travma Sonrası Stresle Başa Çıkma Semineri.docx_Travma Sonrası Stresle Başa Çıkma Semin... 17KB 11 07 2017
_Turizm ve Otelcilik Hizmetleri Semineri.docx_Turizm ve Otelcilik Hizmetleri Semineri... 19KB 11 07 2017
_Türk Edebiyatı – Türkçe Dersi Atölye Çalışması (UBDP) Semineri.docx_Türk Edebiyatı – Türkçe Dersi Atölye Ça... 24KB 11 07 2017
_Türkiye’nin Dil Tarih Sanat Kültür ve Eğitimini Tanıtma Semineri.docx_Türkiye’nin Dil Tarih Sanat Kültür ve E... 18KB 11 07 2017
_Ulusal ve Uluslararası İzleme Sınavları (ABİDE, PISA ve TIMSS) Hazırlık ve Uygulama Semineri.docx_Ulusal ve Uluslararası İzleme Sınavları... 23KB 01 03 2018
_Uluslararası Sınavlar (PISA, TIMSS) Hazırlık ve Uygulama Semineri.docx_Uluslararası Sınavlar (PISA, TIMSS) Haz... 21KB 08 03 2018
_Uyum Eğitimi Semineri.docx_Uyum Eğitimi Semineri.docx 20KB 11 07 2017
_Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Puanlama Semineri.docx_Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ... 22KB 19 03 2018
_Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Yazma Görevlerinin ve Dereceli Puanlama Anahtarlarının Redaksiyonu Hizmet İçi Eğitim Semineri.docx_Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ... 20KB 30 03 2018
_Yenilenen Ortaöğretim Programlarının Tanıtımı Semineri.docx_Yenilenen Ortaöğretim Programlarının Ta... 20KB 11 07 2017
_Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Seçmeli Dersler) Semineri.docx_Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtı... 19KB 11 07 2017
_Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı (Zorunlu Dersler) Semineri.doc_Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtı... 50KB 11 07 2017
_Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtımı Semineri.doc_Yenilenen Öğretim Programlarının Tanıtı... 54KB 11 07 2017
_Yetişkin Eğitiminde Yaklaşımlar Semineri.docx_Yetişkin Eğitiminde Yaklaşımlar Seminer... 19KB 11 07 2017
_Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri (Asya Grubu).docx_Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri (Asya Gr... 21KB 11 07 2017
_Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri (Avrupa Grubu).docx_Yurt Dışı Göreve Uyum Semineri (Avrupa ... 21KB 27 03 2018
_Çocuklara Yönelik İhmal ve İstismarın Önlenmesi Semineri.docx_Çocuklara Yönelik İhmal ve İstismarın Ö... 19KB 25 05 2018
_Çoklu Ortam Araçları İnceleme  Semineri.docx_Çoklu Ortam Araçları İnceleme Semineri... 28KB 06 02 2018
_ÖRAV- Akademik Liderlik Semineri.docx_ÖRAV- Akademik Liderlik Semineri.docx 21KB 11 07 2017
_ÖRAV - Sosyal ve Finansal Liderlik Programı Kısmi Zamanlı  Eğitici Semineri.docx_ÖRAV - Sosyal ve Finansal Liderlik Prog... 22KB 11 07 2017
_ÖRAV - Sosyal ve Finansal Liderlik Semineri.docx_ÖRAV - Sosyal ve Finansal Liderlik Semi... 19KB 11 07 2017
_ÖRAV -Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Semineri.docx_ÖRAV -Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin Sem... 22KB 11 07 2017
_ÖRAV -Çözüm Odaklı İletişim ( Anaokulu, ilkokul, ortaokul Lise) Semineri.docx_ÖRAV -Çözüm Odaklı İletişim ( Anaokulu,... 22KB 11 07 2017
_ÖRAV -Öğrenen Lider Öğretmen Semineri (Anaokulu-İlkokul-Ortaokul).docx_ÖRAV -Öğrenen Lider Öğretmen Semineri (... 22KB 11 07 2017
_ÖRAV -Öğrenen Lider Öğretmen Semineri (Lise).docx_ÖRAV -Öğrenen Lider Öğretmen Semineri (... 20KB 11 07 2017
_ÖRAV -Öğretmenin Kimyası (Lise) Semineri.docx_ÖRAV -Öğretmenin Kimyası (Lise) Seminer... 22KB 11 07 2017
_Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Programları Hazırlama Semineri.docx_Özel Eğitimde Mesleki Eğitim Programlar... 22KB 11 07 2017
_Özel Eğitim Hizmetleri Semineri.docx_Özel Eğitim Hizmetleri Semineri.docx 21KB 11 07 2017
_Özel Yetenekli Bireyler Farkındalık Eğitim Semineri.docx_Özel Yetenekli Bireyler Farkındalık Eği... 23KB 05 01 2018
_Özel Yetenekliler Destek Eğitim Odası Farkındalık Semineri.docx_Özel Yetenekliler Destek Eğitim Odası F... 20KB 11 07 2017
_Özel Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitim Semineri.docx_Özel Öğrenme Güçlüğü Farkındalık Eğitim... 27KB 05 01 2018
_Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı ve Karşılaşılan Sorunlar Semineri.doc_Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı ve Karş... 80KB 01 03 2018
_Öğretmenlerimizle 2023’e Projesi Semineri.docx_Öğretmenlerimizle 2023’e Projesi Semine... 19KB 27 08 2018
_Öğretmenlerin ve Okutmanların Yurtdışı Göreve Uyum Semineri.docx_Öğretmenlerin ve Okutmanların Yurtdışı ... 23KB 07 06 2018
_Öğretmenlik ve Girişimcilik Eğitimi Semineri.doc_Öğretmenlik ve Girişimcilik Eğitimi Sem... 83KB 11 07 2017
_İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Psikososyal Destek Uygulamaları Semineri.doc_İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)... 74KB 30 03 2018
_İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Semineri.doc_İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)... 79KB 13 04 2018
_İş ve Sosyal Hayata Uyum Semineri (Yardımcı Hizmetler Sınıfı).docx_İş ve Sosyal Hayata Uyum Semineri (Yard... 22KB 11 07 2017

Alan ve Dallara Göre Standart Programlar Tablosu

Eğitim Kategorileri Alan Alt Alan
1. Kişisel Gelişim Eğitimleri 1. Teknoloji Kullanım Becerileri Donanım ve Ağ
İşletim Sistemleri ve Temel BT
Office Yazılımları
Programcılık
Tasarım ve Animasyon
Uygulama Yazılımları
Web tasarımı ve Programcılığı
2. Yaşam Becerileri  
3. Yetişkin Eğitimi  
2. Öğretmen Eğitimleri 1. Genel Alan Eğitimleri Eğitim Bilimine Giriş
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar
Gelişim Psikolojisi
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
Öğretmenlik Mesleğine Giriş ve Öğretmenlik Uygulaması
Ölçme ve Değerlendirme
Özel Öğretim Yöntemleri
Program Geliştirme ve Öğretim
Rehberlik
Sınıf Yönetimi
2. Özel Alan Eğitimleri Ahşap Teknolojisi
Akıl Oyunları
Beden Eğitimi
Bilgisayar Destekli Mesleki Teknik Eğitim
Biyoloji
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Coğrafya
Çevre
Çocuk Gelişimi
Denizcilik
Dil
Din
Donanım ve Ağ
Dramatik Sanatlar
Ekonomi
El Sanatları
Elektrik Elektronik Teknolojileri
Ev Ekonomisi
Fizik
Geleneksel Sanatlar
Gıda
Giyim Üretim
Görsel Sanatlar
Grafik ve Fotoğraf
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri
Hukuk
İletişim
İnsan Hakları
İnşaat Teknolojisi
İş Güvenliği ve Sağlığ
İşletme
Kimya
Kimya Teknolojisi
Kültür
Makine Teknolojisi
Matbaa
Matematik
Mekatronik
Metal Teknolojisi
Motorlu Araçlar Teknolojisi
Müzik ve Gösteri Sanatları
Okul Öncesi
Özel Eğitim
Plastik Teknolojisi
Programcılık
Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Psikolojik Ölçme Araçları
Raylı Sistemler Teknolojisi
Sağlık
Seramik ve Cam Teknolojisi
Sınıf Öğretmenliği
Sosyoloji
Tarih
Tasarım ve Animasyon
Tekstil Teknolojisi
Telekomünikasyon
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Ticaret
Turizm
Uçak Motorları
Web tasarımı ve Programcılığı
3. Özel Nitelikli Eğitimler 1. Branş Değişikliği  
2. Eğitici Eğitimi  
3. Görevde Yükselme Eğitimleri  
4. Oryantasyon Eğitimleri  
4. Yönetim ve Kurumsal Eğitimler 1. Genel Alan Eğitimleri Adaylık Eğitimleri
Ar-Ge
DYNET
DYS
e-Yönetim
İdari İşler (Genel)
Liderlik
MEBBİS
Personel Eğitimleri
Proje
Yönetim ve Organizasyon
2. Özel Alan Eğitimleri Eğitim Denetimi
Eğitim Finansmanı
Eğitim Hukuku
Eğitim Müfredatı
İdari İşler (Özel)
Mevzuat UygulamalarıÇalışmaları
Okul ve Çevre İlişkisi
Ölçme ve Değerlendirme
Yaygın Eğitim
Yönetim ve Organizasyon