Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

4-5-6 ŞUBAT 2015 TARİHLERİ ARASINDA AKSARAY HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ’NDE “ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ (REVİZE) ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

4-5-6 ŞUBAT 2015 TARİHLERİ ARASINDA AKSARAY HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ’NDE “ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ (REVİZE) ÇALIŞTAYI” GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

 

 

 

                        

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ (REVİZE) ÇALIŞTAYI

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 45’inci maddesinde, “Öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur.” hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğrultusunda, öğretmenlerde bulunması gereken bilgi, beceri, tutum ve değerlere ilişkin niteliklerin belirlenmesi görevi Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundadır.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 4-5-6 Şubat 2015 tarihleri arasında Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde “Öğretmen Yeterlikleri (Revize) Çalıştayı düzenlendi. Çalıştay, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü, Daire Başkanı, eğitim uzmanı ve üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.  

Öğretmen Yeterlikleri (Revize) Çalıştayı”nın Aksaray Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Konferans Salonu’nda yapılan açılışına, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali YILMAZ’ın açılış konuşmasıyla başlandı. Açılıştan sonra Öğretmen Yeterlikleri ve Kaliteyi Geliştirme Daire Başkanı Mahmut AĞIRMAN ve eğitim uzmanı Sevinç AKSAY ALBUZ ve çalıştay moderatörü Doç. Dr. Mustafa KURT tarafından, katılımcılara neden bu çalıştaya ihtiyaç duyulduğunu ve ne yapılması beklenildiğine yönelik açıklamalar yapıldı.

Çalıştayda, daha önce belirlenmiş olan ortaöğretim kademesi öğretmenleri Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji ile ilköğretim kademesi öğretmenleri fen ve teknoloji, matematik, sınıf öğretmenliği ve Türkçe Özel Alan Yeterliklerinin, Yeterlikler ve Performans Göstergeleri Yazım İlkeleri kapsamında revize çalışması yapılmıştır. Çalıştaya katılan öğretim üyelerinden Prof. Dr. Jale ÇAKIROĞLU (ODTÜ), Doç. Dr. Ali ERYILMAZ (ODTÜ), Doç. Dr. A. Kürşat ERBAŞ (ODTÜ), Yrd. Doç. Dr. Yakup SARIKAYA (Kırıkkale Ü.) ilgili branşlarda, Doç. Dr. Mustafa KURT (Gazi Ü. TÖMER) Yrd. Doç. Dr. Filiz METE (Bülent Ecevit Ü.), Yrd. Doç. Dr. Dilşat PEKER ÜNAL (Bozok Ü.) ve Yrd. Doç. Dr. Nazike KULANTAŞ KARAGÖZOĞLU (Bozok Ü.) ilgili oldukları branşlara ve moderatör grubu olarak tüm branşlara değerli katkılarda bulunmuşlardır.

 

 

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Genel Müdürlük Makamı

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.