Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

II.ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ

II.ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ

II. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ

 

Ulusal Fizik Eğitimi Kongresinin ikincisi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneğinin işbirliğiyle  (UFEK2015) 10-12 Eylül 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali YILMAZ,  eğitim sisteminin en önemli öğesi olan öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içinde yetiştirilmelerinin önemine işaret ederek, onların tüm eğitimlerinde ve mesleki gelişimlerinde öğretmen yetiştiren fakültelerle işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmayı önemsediklerine değinmiştir. Ayrıca yönetici ve öğretmenlerin bu tür kongre, sempozyum vb. faaliyetlere katılımlarını teşvik ettiklerini belirtmiştir.

Yirmi birinci yüzyılın insan algısında en belirleyici özellik, düşünen, sorgulayan, araştıran, eleştiren, yaratıcı ve özgür bireyler olabilmektir. Etkili iletişim becerilerine sahip, öğrenmeyi öğrenen, teknolojik gelişmelerden yararlanabilen, kendisiyle ve toplumla barışık bireyler yetiştirebilmek günümüz eğitim sistemlerinin nihai amacını teşkil etmektedir. Bu niteliklere sahip bireylerden oluşacak bir toplumun inşasında en büyük rol ise öğretmenlere düşmektedir.

Eğitim tarihimiz boyunca öğretmenlerimizin nitelikleri, seçimi, çalışma koşulları hakkında sayısız görüşler ortaya atılmış, konu çok farklı boyutlarıyla tartışılmıştır.  Değişim ve dönüşümün tarihin tüm dönemlerinden daha yoğun ve hızlı gerçekleştiği günümüzde ise “öğretmen” meselesine yeni bir perspektiften ve çok boyutlu bir bakış açısıyla yaklaşmak zorunluluk halini almıştır.

Öğretmenlerimizin de sözlü ve poster bildiriler ile katılımlarına imkân sağlayan kongrenin düzenlenmesine katkılarından dolayı başta Orta Doğu Teknik Üniversitesi rektörüne, eğitim fakültesi dekanına ve emeği geçen herkese teşekkür etmiştir.

Kongrede;

Fizik Öğretmenlerinin Yetiştirilme Süreçleri, Fizik Öğretimi Program Çalışmaları, Öğretim Yöntemleri, Fizik Ders Kitaplarında İçerik Analizi, Materyal Geliştirme, Kavram Analizi, Bilgisayar Destekli Fizik Öğretimi, Laboratuvar Uygulamaları, Mesleki Ortaöğretimde Fizik Eğitimi ve Uygulamaları, Fiziğin Doğası, Felsefesi ve Tarihi, Fizik Öğretmenlerinin Hizmet içi Eğitimlerinde Yeni Gelişmeler vb. konular değerlendirilmiştir.

Fizik eğitiminin farklı boyutlarının tartışıldığı kongrede 27 tanesi MEB çalışanı öğretmenlerce olmak üzere 141 bildiri ve 12 poster sunumu gerçekleştirilmiştir.

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Genel Müdürlük Makamı

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.