Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

“IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi”

“IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi”

IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi, ve Türkiye Kimya Derneğinin işbirliğinde düzenlenen "IV. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi" 7-10 Eylül 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin açılışında bir konuşma yapan Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. Dr. Ali YILMAZ,  eğitim sisteminin en önemli öğesi olan öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi yetiştirilmelerinin öğretmen niteliği açısından önemine işaret ederek, onların tüm eğitimlerinde ve mesleki gelişimlerinde öğretmen yetiştiren fakültelerle işbirliği içinde ortak çalışmalar yapmayı önemsediklerine değinmiştir. Ayrıca yönetici ve öğretmenlerin bu tür kongre, sempozyum vb. faaliyetlere katılımlarını teşvik ettiklerini belirtmiştir.

Eğitimin nitelikli insan yetiştirmeye yönelik çalışmalar bütünü olduğuna ve bunu başarmak için de öncelikle nitelikli öğretmenin yetiştirilmesi gerektiğine değinmiştir. Bu süreçte en önemli görevin öğ­retmen yetiştiren kurumlara düştüğünü, bu kurumların görevinin sadece hizmet öncesi eğitim vermekle sınırlı olmayıp, istihdam edilen öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinde de rol almaları gereğine işaret etmiştir. Öğretmenlerimizin de sözlü ve poster bildiriler ile katılımlarına imkân sağlayan kongrenin düzenlenmesine katkılarından dolayı başta Sayın Vali olmak üzere Balıkesir üniversitesi rektörüne, eğitim fakültesi dekanına, Prof. Dr. Canan Nakiboğlu’na, İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ve emeği geçen herkese teşekkür etmiştir.

Kimya eğitimi kongresinin ilki Türkiye Kimya Derneği tarafından 2007 yılında İstanbul’da, ikincisi 2011 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Erzurum’da; üçüncüsü 2013 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’nin ev sahipliğinde Trabzon’da dördüncüsü ise 7-10 Eylül 2015 tarihlerinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi ve Türkiye Kimya Derneğinin işbirliğinde düzenlenmiştir.

Kongrede;

Hizmet öncesi ve Hizmetiçi Kimya Öğretmen Eğitimi,

Kimya Öğretimi Program Çalışmaları,

Kimya Öğretim Uygulamaları: Öğretme/Öğrenme stratejileri,

Kimya Ders Kitabı Analizi,

Kimya Öğretimi Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları,

Kimya Öğretiminde Bilgi Teknoloji Kullanımı,

Kimya Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları,

 

Kimyanın Doğası, Felsefesi ve Tarihi, konularını içeren 110 bildiri ve 27 poster sunumları ile gerçekleştirilmiştir.

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Genel Müdürlük Makamı

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.