Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Mor Sertifika

Mor Sertifika

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı desteğinde Sabancı Üniversitesi ile 3.7.2012 tarihinde imzalanan Protokolün amacı, öğretmenlerin cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırarak toplumun bu konuda güçlendirilmesini sağlamaktır. Süresi 3 yıl olan Proje 2015 de tamamlanacaktır.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADINLARIN İNSAN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ORTAK PROGRAMI   Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP Kadın Hakları), Sabancı Vakfı tarafından mali olarak desteklenmekte olup, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (BM Kadın) ve Sabancı Üniversitesi tarafından yürütülmektedir.  

Ortak Programın Genel Amacı : Yerel düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik uygulamaların hızlandırılması ve kadınların haklarını kullanmalarına katkıda bulunmak için yerel yönetimlerin ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Programın Paydaşları :  1. Uygulayıcı Kurumlar: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN WOMEN), Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi  2. İşbirliği Yapılan Kurumlar: Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği  

Programın Ana Bileşenleri : Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme Bileşeni: Yerel hizmet sunumlarının toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Sabancı Vakfı Hibe Programları: Kadın Sivil Topluk Kuruluşları, toplumsal cinsiyet alanında çalışan üniversiteler ve yerel yönetim birimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla hibe desteği verilmesini hedeflemektedir. Mor Sertifika Programı: Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve tüm paydaşların toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırarak toplumun güçlendirilmesini sağlamaktır.

Programın Uygulandığı İller : Aydın, Çanakkale, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Gaziantep ve Ordu olmak üzere 11 ildir.

Program Süresi : Ekim 2012- Ekim 2015 (3 yıl)  


MOR SERTİFİKA PROGRAMI

Mor Sertifika Programının amacı;
Kadın ve kız çocuklarının insan haklarını geliştirmek, Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele etmek için uygun bir çevre ve ortam yaratmak, Öğretmenlerin, öğrencilerin, velilerin ve tüm paydaşların toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığını artırarak, toplumun güçlendirilmesini sağlamak.

Taraflar : Sabancı Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı   Sabancı Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı (Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü) arasında günümüze kadar iki protokol imzalanmıştır.

   1. 2007 Yılı Nisan ayanda imzalanan ve 3 yıllık dönemi kapsayan ilk protokol çerçevesinde 6 pilot ilden (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van) seçilen orta öğretim kurumları öğretmenlerine yönelik eğitim düzenlenmiştir. Bu kapsamda eğitim sürecini tamamlayan 153 öğretmen “Mor Sertifika” sahibi olmuştur.

   2. 2012 Yılı Temmuz ayında imzalanan ikinci protokol kapsamında ise 10 pilot ilden (Aydın, Kocaeli, Kayseri, Kahramanmaraş, Eskişehir, Edirne, Çanakkale, Kastamonu, Erzincan ve Ordu) orta öğretim kurumlarında görevli öğretmenler arasından seçileceklere eğitim verilecektir. Buna ilişkin çalışmalar Sabancı Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülmektedir.


Bu çerçevede hazırlanan taslak programa göre;

2013 yılında;

- Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, 10 ilin, ilk 5 inin her birinde, ortaöğretim kurularında görevli yaklaşık 40 öğretmen Sabancı Üniversitesince belirlenecek öğretim görevlileri (akademisyen, uzman) tarafından “öğretmen ve öğrenciler arasında toplumsal cinsiyet farkındalığını arttırma, sınıf içi pratiklerine ve gündelik hayatlarına toplumsal cinsiyet farkındalığının yansıtılmasını sağlama”  konusunda 3 saat eğitim verilecektir.

- Bu eğitimi alan öğretmenler arasından her ilden 8 olmak üzere 5 ilden toplam 40 öğretmen, Haziran ayı içerisinde Sabancı Üniversitesinde bir hafta süreyle eğitime alınacak ve bu eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

- Mor sertifikalı bu öğretmenler okul açıldığında öğrencilerle birlikte proje geliştirmek ve etkinlik yapabilmek için gerekli hazırlıkları yaparlar.

- Sertifika alan öğretmenlere proje/etkinlik yapabilmelerini sağlamak için Sabancı Üniversitesi akademisyen ve uzmanları tarafından Eylül ve Ekim aylarında Hatırlatma/Takip Çalışması desteği verilecektir.

-  Eğitimler olabildiğince, eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde gerçekleştirilecektir.

- Eğitime yönelik tüm giderler proje kapsamında Sabancı Üniversitesince karşılanacaktır.

- Aralık – Ocak aylarında “Döngü Sonu Raporu” hazırlanacaktır.

- 2014 yılı içerisinde diğer 5 ilde ayni süreç takip edilecektir.

- 2015 yılı içerisinde ise genel tekrar yapılarak süreç tamamlanacaktır.

Mor Sertifika Programı’na Nasıl Başvuru Yapılabilir?
Her yaz Sabancı Üniversitesi Tuzla Kampüsünde yapılacak olan Mor Sertifika Programına katılmak isteyen lise öğretmenler Sabancı Üniversitesi tarafından açılan çağrı kapsamında başvuru formunu doldurarak direkt olarak başvurularını Sabancı Üniversitesine yapacaklardır. Forma www.bmopkadinhaklari.org adresinden ulaşılabilir. Başvurular Sabancı Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir kurul tarafından incelenerek programa katılacak öğretmenler İstanbul’a davet edileceklerdir. Daha sonra Program’a katılmaya hak kazanan lise öğretmenlerinin izinleri Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Protokolü kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kendilerine ulaştırılacaktır. Ulaşım ve konaklama masrafları Sabancı Üniversitesi tarafından proje kapsamında karşılanacaktır.

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Genel Müdürlük Makamı

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.