Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesinin İngilizcesi Yayımlandı

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri Belgesinin İngilizcesi Yayımlandı

9 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete´de yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi’nde yer alan “Öğretmen Yeterliklerinin İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi” eylemi çerçevesinde 01/12/2017 tarih ve 20525423 sayılı Bakanlık Oluru ile yürürlüğe giren “Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri” belgesinin İngilizce çevirisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

 General Competencies for Teaching Profession