Merkezi ve Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılacak Standart Hizmet İçi Eğitim Programları


Hizmetiçi eğitim programlarının performans hedefleri doğrultusunda güncellenmesi hükümleri gereğince tüm bakanlık ile taşra birimlerinin aynı alanda yapacakları eğitimlerde ve eğitim sonucu verilecek belgelerde standardı sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda bu etkinlik programlarına kolayca erişim sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Standart Eğitim (Etkinlik) Programları aşağıda sunulmuştur. Merkezi ve mahalli eğitimlerde bu kapsamda düzenlenecek eğitimler aşağıda yer alan standart eğitim programları kullanılarak düzenlenebilecektir. (Önemli Not: Burada yer alan ancak mahalli eğitimlerde MEBBİS'e giriş esnasında çağrılamayan programlar sadece merkezi hizmetiçi eğitim faaliyetleri için hazırlanmıştır.)


Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü © 2023