Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

24 Aralık 2017 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Önemli Hususlar

24 Aralık 2017 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Önemli Hususlar

     17 Nisan 2014 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin hükümleri doğrultusunda, Aday (Sözleşmeli/Kadrolu) Öğretmenlerin Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 24 Atalık 2017 Pazar günü saat 10:00’da tek oturumda yazılı olarak yapılacaktır. Sınav, Bakanlığımız ana sayfası duyurular kısmında yer alan sınav kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

01-11-2017

     * Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların sınav ücretlerini yatırmaları hâlinde başvuruları alınmaksızın giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır.

 

     * Sınava girmeye hak kazandığı halde kabul edilebilir belge ile ispatı mümkün mazeretleri (askerlik ve doğum vb. sebepler ile görevde olmayan) nedeniyle sınava katılamayanlar, göreve başlamalarından sonraki ilk sınava alınır.  

 

     * Sınava girecek olan aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);         

          a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmak,       

          b. Sınav tarihi itibari ile bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmak,       

          c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmak, şartlarını sağlaması gerekir.   

 

     * Adaylar (KENDİ TC NUMARALARI İLE) ücret yatırırken geçerli bir cep telefonu numarası beyan ederek, sınav ücreti olarak 100 TL´yi T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasından herhangi birine, ATM aracılığı veya bu bankaların internet bankacılığı ile MEB ADAY ÖĞRETMENLERİ (SÖZLEŞMELİ/KADROLU) AKS adı ile 01 Kasım 2017 ve 17 Kasım 2017 tarihleri arasında yatıracaktır.

         - Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapılabilir.

           (Not: Ödeme ekranındaki yönlendirmeler çok dikkatli okunarak takip edilmelidir.)

         - Aday, sınav ücretini yatırarak Başvuru Kılavuzu’nda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve

            bunun aksine yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır.  

 

     * MEBBİS kayıtlarına göre sınava giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran adaylara resimli sınav giriş belgesi 18 Aralık 2017 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır. Adaylara sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.  

 

     * Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adayların en geç saat 09.30’da sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunmaları gerekmektedir. Adaylar sınava gelirken yanlarında sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan geçerli kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlik süresi devam eden pasaport) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş, leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır.  

 

     * Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 (on beş) iş günü içinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.  

 

     * Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday öğretmenler (sözleşmeli/kadrolu) başarılı sayılır.

 

   * Adaylar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlara ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının ve sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM’ ye yapabileceklerdir.

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Personel İletişim Sayfası

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.