Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Aday Öğretmen İş ve İşlemleri

Aday Öğretmen İş ve İşlemleri

Mevzuat

1739 Sayılı MEB Temel Kanununun İlgili Hükümleri

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri

Adaylık Sürecine İlişkin 2015/13 Sayılı Genelge

Adaylık Sürecine İlişkin 2015/13 Sayılı Genelge (c) Bendi Hk.

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

1. Mahalli olarak düzenlenen Aday öğretmen yetiştirme hizmetiçi eğitim faaliyetleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen merkezi hizmetiçi eğitim programları ile yürütülecektir.

2. Aday öğretmen yetiştirme sürecinde adaylığı kaldırılan öğretmenlerin eğitimlerinde kullanılan toplamda 12 adet form, 3 adet forma dönüştürülmüştür.

3. Formlar dijitalize edilerek MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemi) sistemi üzerinden Aday Öğretmen Performans Değerlendirme Modülü'nde çevrimiçi olarak doldurulmasına imkân tanınmıştır.

      a) Aday öğretmen yetiştirme programı uzaktan eğitim seminerleri çevirimiçi olarak EBA'dan erişime açılmıştır.

      b) Ulusal ve uluslararası mesleki gelişim programları aday öğretmen yetiştirme programı eğitim kursları adı altında çevrimiçi olarak açılmıştır.

Bakanlığımızca 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle ataması yapılan ve göreve başlayan aday öğretmenler ile bu tarihten önce ataması yapılan ve göreve başlayanlardan daha önce  adaylık  eğitimlerine  hiç  katılmayan  aday  öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavını hiç almamış aday öğretmenler Ek-1 program doğrultusunda merkezi olarak düzenlenecek "Aday Öğretmen Yetiştirme Uzaktan Eğitim Semineri" ve Aday Öğretmen Yetiştirme Uzaktan Eğitim Kurslarını tamamlamaları,

Adaylık Kaldırma Sınavına katılarak başarılı olan ve Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı  tamamlamamış, eksik eğitimleri olan öğretmenlerin Ek-4 denklik tablosuna göre eksik kalan eğitimlerini merkezi olarak düzenlenecek "Aday Öğretmen Yetiştirme Uzaktan Eğitim Semineri" hizmetiçi eğitim faaliyetine başvurarak tamamlamaları

Adaylık Kaldırma Sınavına katılmamış, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'nı tamamlamamış, eksik eğitimleri olan öğretmenlerin Ek-4 denklik tablosuna göre eksik kalan eğitimlerini güncellenen Ek-1 programa göre merkezi olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerine başvuruda bulunarak tamamlamaları,

Adaylık Kaldırma Sınavına katılmamış, adaylık eğitimlerini tamamlamış öğretmenlerin güncellenen Ek-1 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı eğitimlerinden muaf tutulması, ancak adaylık kaldırma sınavı güncellenen yeni programa göre yapılacağından sınava katılacak bu öğretmenlerin istemeleri hâlinde güncellenen Ek-1 programda yer alan hizmetiçi eğitim faaliyetlerine başvuruda bulunarak katılması gerekmektedir.

Adaylık Kaldırma Sınavına katılmış ancak başarılı olamamış aday öğretmenler

  1. Eğitimlerini tamamlamış olanlar eğitimlerden muaf olarak tekrar Adaylık Kaldırma sınavına katılacaktır.

  2. Eksik eğitimi olanlar Ek-4 denklik tablosuna göre eksik kalan eğitimlerini tamamlayarak Adaylık Kaldırma sınavına katılacaktır.

Ek-1 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Ek-2 Uyum Programı'nda yer alan ve Bakanlığımızca merkezi olarak düzenlenen uzaktan eğitim kurslarına katılan ve başarılı olanların bu eğitimlerini yapmış sayılmaları,

Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan ve "Uyum Programı"nı tamamlayan öğretmenlerin güncellenen Ek-2 Uyum Programı'ndan muaf tutulması,

Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan ve "Uyum Programı"nda eksiği olan öğretmenlerin Ek-5 denklik  tablosuna göre, hiç eğitim almamış olan öğretmenlerin ise eğitimlerini güncellenen Ek-2 programa göre merkezi olarak düzenlenecek hizmetiçi eğitim faaliyetlerine başvuruda bulunarak tamamlamaları gerekmektedir.

Aday öğretmen yetiştirme programı uzaktan eğitim kursları ile uzaktan eğitim seminerleri öğretmenlerimizin ilgi, ihtiyaç ve beklentileriyle çocuklarımızın ihtiyaçları doğrultusunda dinamik olarak güncellenerek öğretmenlerimiz desteklenecektir.

 

Formlar                                                                                                                                 

Ek-1 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı 

Ek-2 Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uyum Programı

Ek-3/Form 1-Aday Öğretmen Uygulama Çalışma Formu

Ek-3/Form 2-Aday Öğretmen Ders İçi Gözlem Genel Değerlendirme Formu 

Ek-3/Form 3-Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin Uygulama Çalışma Formu 

Ek-4 Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Denklik Tablosu

Ek-5 Özel Öğretim Kurumlarında Adaylığı Kaldıırıla Öğretmenlerin Denlik Tablosu


Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

Valilik Yazısı ve Ekleri

Adaylığın Kaldırılmasına Dair Olur Yazısı

Yönetmelik Ekleri

Görme Engelli Öğretmenlerin Yetiştirme Süreci Formları

 

Kılavuzlar

11 Ekim 2015

19 Mart 2016

18 Aralık 2016

19 Mart 2017

24 Aralık 2017 

09 Aralık 2018

08 Aralık 2019

26 Temmuz 2020 

25 Nisan 2021

5 Eylül 2021 

 

 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları 

11/10/2015 (A Kitapçığı)

18/12/2016 (A Kitapçığı)

18/12/2016 (B Kitapçığı)

19/03/2016 (B Kitapçığı)

19/03/2017 (A Kitapçığı)

19/03/2017 (B Kitapçığı)

24/12/2017 (A Kitapçığı)

24/12/2017 (B Kitapçığı)

09/12/2018 (A Kitapcığı)

09/12/2018 (B Kitapcığı)

26/07/2020 (A Kitapçığı)

26/07/2020 (B Kitapçığı)

 

ADAY ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SINAV KONULARI

Aday Öğretmenlere Verilen Eğitimlerin Konuları

S.N

Program Adı

1

Kurumsal İşleyiş 

2

Okul/Kurum Türleri (RAM, BİLSEM, HEM vb.)

3

Okul Aile İş Birliği 

4

Ölçme ve Değerlendirme

5

Türkiye'de Demokrasi Serüveni ve 15 Temmuz Süreci

6

Kültür ve Medeniyetimizde Eğitim Anlayışının Temelleri

7

Dünden Bugüne Öğretmenlik

8

Öğretmenlikle İlgili Mevzuat Programı

9

Millî Eğitim Sisteminde Güncel Uygulamalar (DYS, E-OKUL MEBBİS)

10

Uluslararası Kurumlar ve Eğitim

11

Ulusal ve Uluslararası Eğitim Projeleri ve Örnek Projeler (TÜBİTAK, ERASMUS)

12

Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamaları Semineri

13

Okul Tabanlı Afet Eğitimi Kursu

   Not: Sınava girecek aday öğretmenler kitap okuma ve film izleme konularından muaftır. (Bu konulardan  soru çıkmayacaktır)

Güncel Duyuru :

 28/12/2020  tarihli ve 18494159 sayılı Aday Öğretmen Yetiştirme Programı

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - Personel İletişim Sayfası

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.