Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 

Formlar (Eğitim yöneticileri İçin)

Formlar (Eğitim yöneticileri İçin) Hizmeitiçi Eğitim faaliyetlerinde eğitim yöneticisi olarak görevlendirilen personelin faaliyetlerde ve yönetici dosyasını oluştumada kullanacakları belge ve formlar  

 

Formlar

Eğitim Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılacağı Formlar

Hizmetiçi Eğitim Yöneticileri Görev Talimatı ve Evrak Teslim Tutanağı (Form 1)

Günlük Yoklama Listesi (Form 2)

Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Katılım ve Değerlendirme Formu (Form 3)

Günlük Çalışma Çizelgesi (Form 4)

Eğitim Yönetici / Eğitim Görevlisi Kişisel Bilgi formu (Form 5)

Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Yönetici Raporu (Form 6)

Hizmetiçi Eğitim Faaliyeti Merkez Müdürü Raporu (Form 7)

 

EĞİTİM YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ


1.  Faaliyet kapsamındaki eğitim-öğretimle ilgili yönetim görevlerini yürütür.

2.  Faaliyetin gerçekleştirilmesi ve verimli olması için eğitim merkez müdürü ve eğitim görevlileri ile işbirliği yaparak gerekli tedbirleri alır ve mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

3.  Eğitim görevlileri ile işbirliği yaparak eğitim faaliyetine katılanların derslere devam durumlarını takip eder.

4.  Eğitim faaliyetlerinin eğitim programlarına uygun yürütülmesini sağlar.

5.  Eğitim faaliyetlerinin ve sınavların aksatılmadan yürütülmesini sağlar.

6.  Eğitim merkezi müdürü, eğitim görevlileri ve katılımcılarla görüşerek, eğitim faaliyetini değerlendirir ve faaliyet raporunu doldurur. Gelecek eğitim faaliyetleri için yeni önerilerde bulunur.

7.  Gezi gözlem ve inceleme konularında eğitim merkez müdürü ile işbirliği yapar.

8.  Eğitim görevlilerinden ders notlarını (kursiyerlere dağıtılmasını sağlar)

9.  Anketlerin “Mebbis Hizmetiçi Eğitim Modülü” üzerinden kişisel şifrelerle faaliyet sonunda doldurulması konusunda rehberlik yapar.

10. Eğitim yöneticisi ve eğitim görevlisi bilgi formlarının doldurulmasını sağlar.

11.  Eğitim Faaliyeti ile ilgili ödeme iş ve işlemlerinde eğitim merkez müdürlüğü ile işbirliği yapar.

12. Eğitim faaliyeti ile ilgili belge, form ve diğer evrakı düzenleyerek eğitim faaliyetinin sonunda, faaliyet dosyasının bir nüshasını eğitim merkez müdürlüğüne, dosyanın aslını ise ders dokümanlarıyla birlikte eksiksiz olarak en geç bir hafta içinde Genel Müdürlüğe (merkezi) /İl Milli Eğitim Müdürlüğüne (mahalli) tutanakla teslim eder.

13. Faaliyete katılanların katılım ve değerlendirme durumlarını, faaliyet sonunda MEBBİS Hizmetiçi Eğitim Modülüne girişini yapar.

 Eğitim Yöneticilerinin Hizmetiçi Eğitim Faaliyetlerinde Kullanılacağı Formlar

Milli Müdafa Cad. 6/3 Ek Bina Kızılay/ANKARA - 0 312 413 41 58 / 59

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.